Kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkaus on tulkkausmuoto, jossa puhe ja äänimaailma muutetaan tekstiksi esimerkiksi tietokoneen, tabletin tai puhelimen ruudulta luettavaksi. Kirjoitustulkkaus on lakisääteinen palvelu sinulle kuulo- tai kuulonäkövammainen. Voit käyttää kirjoitustulkkausta kaikissa tilanteissa, missä kuuloa tarvitset esimeriksi lääkärissä, luennolla, kokouksessa, kylässä, juhlissa, jumpassa ja retkillä. Kun kirjoitustulkki kuulee puolestasi ja kirjoittaa kuulemansa puheen tekstiksi, sinä voit keskittyä itse asiaan ja keskusteluun.

Yleensä asiointitilanteessa, kuten virastossa tai lääkärissä, riittää yksi tulkki. Kokouksessa tai kerhossa on yleensä paljon ihmisiä ja keskustelua on paljon , siksi kokouksissa on yleensä kaksi tulkkia, jotka kirjoittavat vuorotellen. Paritulkkauksella varmistamme tulkkauksen laadun koko tilaisuuden ajan. Kirjoitustulkeilla on käytössään kaikki tarvittavat laitteet ja ohjelmistot laadukkaaseen kirjoitustulkkaukseen tilanteen ja muuttuvien tarpeiden mukaan kaikissa tilanteissa, joissa sinä haluat kuulla. Jos seuraat tekstiä yksin, riittää tietokone tai tabletti, mutta jos tekstiä lukee useampi ihminen, teksti voidaan heijastaa valkokankaalle esimerkiksi kerhotilanteessa. Kirjoitustulkkaus onnistuu myös retkillä, koska tulkkauslaitteet kulkevat mukana valjaiden avulla. Kirjoitustulkki on vaitiolovelvollinen ja noudattaa työssään tulkin ammattisäännöstöä.

 

Henkilökohtainen kirjoitustulkkauspalvelu

Jos sinulla on kuulovamma ja tarvitset vammasi vuoksi kirjoitustulkkia, sinulla on oikeus saada lakisääteistä tulkkauspalvelua ilmaiseksi. Kela järjestää sinulle kirjoitustulkkauksen työhön, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastuksiin ja virkistykseen. Ota yhteyttä Kelan vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukseen.

Lakisääteistä tulkkauspalvelua voi saada myös perusopetuslain, potilaslain, asiakaslain, hallintolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella. Esimerkiksi jos sairaala kutsuu sinut tutkimukseen, sairaalasi on velvollinen tilaaman tulkin. Varmista, että sairaala tai muu viranomainen tietää tulkkaustarpeesi.

Suomen kielisten tulkkien lisäksi yksi kirjoitustulkeistamme kirjoittaa puheen tekstiksi myös tilanteissa, joissa puhuttu kieli on englanti tai ranska. Kirjoitustulkki huomioi aina juuri sinun tarpeesi ja toiveesi esimerkiksi tekstikoosta ja taustan väristä, joten kerrothan toiveesi tulkille.

Tutustu tulkkiisi.

Etätulkkaus ETÄKITU

Tarjoamme kirjoitustulkkausta myös luotettavan, turvallisen ja suojatun etäyhteyden kautta, jolloin yhteys tulkkiin muodostetaan tietokoneella, tabletilla tai puhelimella. Palvelun avulla tulkki voi auttaa mistä tahansa, ilman lähikontaktia tai kohteeseen siirtymisen viivettä. Etätulkkauksessa tulkki kuulee puheen ja kirjoittaa sen tekstiksi reaaliajassa, ja asiakas voi lukea tekstin vaivattomasti vaikka omasta puhelimestaan. ETÄKITUn voi saada nopeasti ilman ennakkovarausta lyhyisiinkin tulkkaustilanteisiin, esimerkiksi lääkärin vastaanotolle tai hoitajan kotikäynnille, kun huomataan että asiakas ei kuule. ETÄKITU-palvelu on edullinen, koska tilaaja maksaa vain tulkkauksesta, ei matkakuluista.

Siirry tästä ETÄKITU-etätulkkaukseen.

Kirjoitustulkkaus Pohjois-Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta koko Suomen alueelle

Viittoen Oy:n kirjoitustulkit toimivat pääsääntöisesti Pohjois-Suomessa, lähtöpaikkoina Oulu ja Liminka sekä Pohjanmaalla, lähtöpaikkoina Kokkola ja Kannus. Kirjoitustulkit kulkevat kuitenkin koko Suomen alueella ja ulkomailla, missä ikinä tulkkia tarvitset. Ainutlaatuinen etätulkkauspalvelu ETÄKITU mahdollistaa kirjoitustulkkauspalvelun nopeallakin aikataululla, välimatkasta huolimatta.

Ota yhteyttä, kysy lisää ja tilaa kirjoitustulkkaus!