Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaus auttaa tasavertaisen kommunikoinnin saavuttamisessa

Kommunikaatio-ohjaus auttaa sopivien kommunikointikeinojen löytämisessä sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttöönotossa. Tavoitteena on, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.

Palvelemme kaikkia, joilla on haasteita kommunikoinnissa, kielen ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Asiakkaita ovat eri-ikäiset kuulovammaiset, kuulonäkövammaiset, puhevammaiset sekä heidän perheenjäsenensä ja muut lähi-ihmiset. Tarjoamme myös varsinaista kommunikaatio-opetusta, eli esimerkiksi viittomakielen tai tukiviittomien opetusta.

Ohjaus tapahtuu erilaisissa arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, palvelukodeissa sekä erilaisissa asioimistilanteissa.

Kommunikaatio-ohjaajamme ovat ammattitaitoisia ja vaitiolovelvollisia. Ammattieettiset säännöt ohjaavat heidän työtään.

AUTAMME MIELELL√ĄMME, OTA YHTEYTT√Ą!

Kommunikaatio-ohjaus on ilmaista sopeutumisvalmennusta

Kotikuntasi myöntää ja maksaa kommunikointikeinojen ohjauksen tarpeen mukaan. Oikeus kommunikaatio-ohjaukseen perustuu vammaispalvelulakiin. Voit kysyä lisätietoja oman kotikunnan vammaispalvelun työntekijältä.

Kun olet saanut päätöksen kommunikaatio-ohjauksesta, se on sinulle ilmaista. Kommunikaatio-ohjaaja ottaa yhteyttä sinuun ja sopii ensimmäisen tapaamisen.

Kommunikaatio-ohjaus on henkilökohtaista

Kun tapaat kommunikaatio-ohjaajan ensimmäisen kerran, hän tutustuu sinun tapaasi kommunikoida. Hän myös perehtyy kommunikoinnin haasteisiin sekä ympäristöön jossa toimit. Tasavertainen kommunikaatio parantaa arjen laatua ja antaa lisää itsevarmuutta päivittäisiin tilanteisiin.

Viittoen Oy tarjoaa kommunikaatio-ohjausta Pohjanmaalla

Työskentelemme pääasiassa Oulun seudulla ja muualla Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla voit saada ohjausta myös ruotsiksi. Tarvittaessa ohjaajat tulevat luoksesi sinne missä sinä tarvitset apua, tukea tai ohjausta.

KYSY LIS√Ą√Ą KOMMUNIKAATIO-OHJAUKSEN PALVELUSTA