Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaus auttaa tasavertaisen kommunikoinnin saavuttamisessa

Kommunikaatio-ohjaus auttaa sopivien kommunikointikeinojen löytämisessä sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttöönotossa. Tavoitteena on, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.

Palvelemme kaikkia, joilla on haasteita kommunikoinnissa, kielen ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Asiakkaita ovat eri-ikäiset kuulovammaiset, kuulonäkövammaiset, puhevammaiset sekä heidän perheenjäsenensä ja muut lähi-ihmiset.

Tarjoamme myös varsinaista kommunikaatio-opetusta, eli esimerkiksi viittomakielen tai tukiviittomien opetusta.

Kommunikoinnin ohjaus tapahtuu erilaisissa arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, palvelukodeissa sekä erilaisissa asioimistilanteissa.

Kommunikaatio-ohjaajamme ovat ammattitaitoisia ja vaitiolovelvollisia. Ammattieettiset säännöt ohjaavat heidän työtään.

AUTAMME MIELELL√ĄMME, OTA YHTEYTT√Ą!

 

Kommunikaatio-ohjaus on ilmaista sopeutumisvalmennusta

Oikeus kommunikaatio-ohjaukseen perustuu vammaispalvelulakiin. Kun havaitaan tarve kommunikaatio-ohjaukselle arkisissa tilanteissa tasavertaisen kommunikoinnin saavuttamiseksi, voi yhteyttä ottaa ensimmäisenä oman kotikunnan vammaispalvelun työntekijään. Kommunikaatio-ohjauksen myöntää ja maksaa kotikunta, kun ohjaukselle on todettu selkeä tarve.

Kommunikaatio-ohjaus on siis ilmaista ohjausta tarvitsevalle. Myönteisen päätöksen jälkeen kommunikaatio-ohjaaja ottaa yhteyttä ja sopii ensimmäisen tapaamisen, jossa tutustutaan ohjausta tarvitsevan henkilön tapaan kommunikoida. Samalla kartoitetaan kommunikoinnin haasteet ja ympäristö, jossa näitä haasteita kohdataan.

Sen lisäksi että ymmärretyksi tuleminen on lakiin pohjautuva oikeus, parantaa tasavertainen kommunikaatio arjen laatua ja antaa lisää itsevarmuutta päivittäisiin tilanteisiin.

Viittoen Oy tarjoaa kommunikaatio-ohjausta Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa

Työskentelemme pääasiassa Oulun seudulla ja Pohjalaismaakunnissa. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla voit saada ohjausta myös ruotsiksi. Tarvittaessa ohjaajat tulevat luoksesi sinne missä sinä tarvitset apua, tukea tai ohjausta.

KYSY LIS√Ą√Ą KOMMUNIKAATIO-OHJAUKSESTA!