Kommunikaatio-palvelut viranomaisille ja yrityksille

Kommunikaatio-opetus

Tarjoamme viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien sekä kuvakommunikaation opetusta, koska kaikilla on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Opetuksen tavoitteena on löytää asiakkaalle ja hänen lähi-ihmisilleen yhteinen ja tasavertainen kieli tai kommunikaatiotapa.

Kommunikaatio-opetus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäopetuksena. Opetuspaikka voi olla esimerkiksi perheen koti, päiväkoti tai työpaikka. Kommunikaatio-opettajina toimivat pedagogisesti suuntautuneet kokeneet tulkit.

Lue lisää kommunikaatio-opetuksesta!

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaus auttaa sopivien kommunikointikeinojen löytämisessä sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttöönotossa. Tavoitteena on, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.

Ohjaus tapahtuu erilaisissa arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, palvelukodeissa sekä erilaisissa asioimistilanteissa. Kommunikaatio-ohjaajamme ovat puhevammaisten tulkkeja ja kommunikaatio-ohjauksen ammattilaisia.

Lue lisää kommunikaatio-ohjauksesta!

Viittoen Oy tarjoaa kommunikaatio-opetusta ja kommunikaatio-ohjausta Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa

Työskentelemme pääasiassa Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaan eteläisten kuntien alueella ja Pohjalaismaakunnissa. Tarvittaessa opettajat ja ohjaajat ovat käytettävissä siellä missä asiakkaasi tarvitsee apua, tukea tai ohjausta kommunikointiin. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla tarjoamme ohjausta ja tukiviittomien opetusta myös ruotsiksi.

Kuntien edustajat, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja pyytäkää kilpailukykyinen tarjous!