Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Jos sinulla on vaikeuksia tuottaa tai ymmärtää puhetta, sinulla voi olla oikeus lakisääteiseen puhevammaisten tulkkauspalveluun. Jotta saisit tulkkauspalvelua, sinulla tulee olla omista tarpeistasi lähtevä, yksilöllinen ja toimiva kommunikaatiokeino ilmaista omaa tahtoasi päivittäisissä kommunikaatiotilanteissa. Puhetulkki tulkkaa puheen juuri sinun tarvitsemallasi kommunikaatiotavalla siten, että sinä ymmärrät ja sinua ymmärretään kaikissa keskustelutilanteissa.

Tulkkaustilanteessa tulkin tehtävä on tulkata keskusteluja, ei toimia avustajana. Sinä voit käyttää tulkkia vapaa-ajalla esimerkiksi harrastuksissa, leirillä, kerhoissa sekä työssä ja opiskelussa. Puhetulkki varmistaa, että sinä voit osallistua keskusteluihin tasa-arvoisesti muiden ihmisten kanssa ja päättää sinua koskevista asioista.

 

Henkilökohtainen puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhetulkki huomioi aina yksilölliset tarpeesi. Tulkkausmenetelmä voi olla selkokieli, viittomat puheen tukena, ilmeiden, eleiden ja kehonkielen tulkinta, epäselvän puheen selventäminen, kirjoitetun viestin tulkkaaminen puheeksi, puheen tulkkaaminen kirjoitetuksi tekstiksi, blisskielisten viestien tai erilaisten graafisten merkkien tulkkaaminen. Sinulla voi olla käytössä myös erilaisia tabletilla tai tietokoneella olevia kommunikointisovelluksia, joiden käyttöä tulkki tukee ja tulkkaa sovelluksen avulla muodostetun asian muille tilanteessa mukana oleville ihmisille.

Jos sinulla on puhevamma ja tarvitset vammasi vuoksi puhetulkkia, sinulla on oikeus saada lakisääteistä tulkkauspalvelua ilmaiseksi. Kela järjestää sinulle tulkkauksen työhön, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastuksiin ja virkistykseen. Ota yhteyttä Kelan vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukseen.

Lakisääteistä tulkkauspalvelua voit saada myös perusopetuslain, potilaslain, asiakaslain, hallintolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella. Esimerkiksi jos sairaala kutsuu sinut tutkimukseen, sairaalasi on velvollinen tilaaman tulkin. Varmista, että sairaala tai muu viranomainen tietää tulkkaustarpeesi ja tilaa tulkin.

Tutustu Viittoen Oy:n puhetulkkeihin.

 

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Pohjois-Suomesta ja Pohjanmaalta koko Suomen alueelle

Viittoen Oy:n puhetulkit toimivat pääsääntöisesti Pohjois-Suomessa (lähtöpaikkana Oulu) ja Pohjanmaalla (lähtöpaikkana Kokkola). Puhevammaisten tulkit kulkevat kuitenkin koko Suomen alueella ja ulkomailla, missä ikinä tulkkia tarvitset. Tulkkaustilanteiden kieli voi olla sekä suomi että ruotsi.

Tulkki tilataan lähes aina Kelan välityskeskuksen kautta, mutta voit myös ottaa yhteyttä meihin ja kysyä lisätietoja palveluistamme. Viittoen Oy:n puhetulkit ovat mahdollisuuksien mukaan käytettävissä myös hätätilanteessa, mikäli Kelan välityskeskus on kiinni.

OTA YHTEYTTÄ, KYSY LISÄÄ JA TILAA PUHETULKKI!