Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Puhevammaisella henkilöllä on oikeus tulkkipalveluun, kun hänellä on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla ja/tai ymmärtää puhetta. Tulkkauksen onnistuminen edellyttää, että asiakkaalla on hänen tarpeistaan lähtevä, yksilöllinen ja toimiva keino ilmaista tahtoaan päivittäisissä kommunikaatiotilanteissa. Puhevammaisten tulkkauspalvelun avulla puhevammainen saa informaation itselleen ymmärrettävässä muodossa esimerkiksi selkokielellä, ja tulee sekä kuulluksi että ymmärretyksi kaikissa ihmisten välisissä keskustelutilanteissa. Tulkkauspalvelun tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan yhdenvertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin läpi elämänkaaren.

Henkilökohtainen puhevammaisten tulkkauspalvelu

Tulkkauksessa huomioidaan aina yksilölliset tarpeet. Tulkkaustapa voi olla selkokieli, viittomat puheen tukena, ilmeiden, eleiden ja kehonkielen tulkinta, epäselvän puheen selventäminen, kirjoitetun viestin tulkkaaminen puheeksi, puheen tulkkaaminen kirjoitetuksi tekstiksi, blisskielisten viestien tai erilaisten graafisten merkkien tulkkaaminen. Asiakkaalla voi olla käytössä myös erilaisia tabletilla tai tietokoneella olevia kommunikointisovelluksia, joiden käyttöä tulkki tukee ja tulkkaa sovelluksen avulla tehdyn tuotoksen muille tilanteessa oleville ihmisille.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Pohjois-Suomesta koko Suomen alueelle

Viittoen Oy:n puhevammaisten tulkkauspalvelun tuottavat tulkit toimivat pääsääntöisesti Pohjois-Suomessa (lähtöpaikkana Oulu) ja Pohjanmaalla. Puhevammaisten tulkit kulkevat kuitenkin koko Suomen alueella ja ulkomailla, missä ikinä tulkkia tarvitaan.