Riitta Björk

Tolk för talhandikappade och kommunikationshandledare sedan 2010

Avgångskommun Karleby

044 901 6610
riitta.bjork@viittoen.fi

Utbildning:

 • Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade 2010
 • Examen för skolgångsbiträde 2006

Kundkrets:

 • Talhandikappade
 • Personer med olika språkliga utmaningar och deras närstående

Tolkningspråk och tolkningsmetoder:

 • Finska och svenska (tvåspråkig), medelgod engelska
 • Kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal

Specialfärdigheter:

Dans, hantverk.
Kommunikationshandledning.

___________________________________________________________________________________________________________

Puhevammaisten tulkkina ja kommunikaatio-ohjaajana vuodesta 2010 alkaen

Lähtökunta Kokkola

044 901 6610
riitta.bjork@viittoen.fi

Koulutus:

 • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto 2010
 • Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 2006

Asiakasryhmät:

 • Puhevammaiset
 • Erilaisia kielellisiä haasteita omaavat henkilöt ja lähipiiri

Tulkkauskielet ja -menetelmät:

 • Suomi ja ruotsi (kaksikielinen), englanti (keskitaso)
 • Puhevammaisten tarvitsemat puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät

Erikoisosaamisalueet:

Tanssi, käden taidot
Kommunikoinnin ohjaus