Viittomakielen tulkkaus

Viittomakielen tulkkaus on lakisääteinen palvelu, joka on tarkoitettu erityisesti sinulle viittomakielinen, kuulo- ja kuulonäkövammainen asiakas, jonka äidinkieli on suomalainen viittomakieli. Viittomakielen tulkkimme välittää viestiä sekä mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisesi tilanteessa kuin tilanteessa niin vapaa-ajalla, työssä, opiskelussa, erilaisissa asiointitilanteissa kuin yhteiskunnan eri toiminnoissakin.

Yleensä tulkkaus tapahtuu suomen kielen ja viittomakielen välillä, mutta osa tulkeistamme voi tulkata myös tilanteita, joissa puhuttu kieli on englanti. Yksi tulkeistamme osaa myös kansainvälistä viittomista. Tulkkimme palvelevat myös sinua, joka tarvitset viitotun puheen tulkkausta ja sinua kuulonäkövammainen yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

 

Henkilökohtainen viittomakielen tulkkauspalvelu

Jos sinä tarvitset viittomakielen tulkkia, sinulla on oikeus saada lakisääteistä tulkkauspalvelua ilmaiseksi. Kela järjestää sinulle tulkkauksen työhön, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastuksiin ja virkistykseen. Ota yhteyttä Kelan vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukseen.

Lakisääteistä tulkkauspalvelua voi saada myös perusopetuslain, potilaslain, asiakaslain, hallintolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella. Esimerkiksi jos sairaala kutsuu sinut tutkimukseen, sairaalasi on velvollinen tilaaman tulkin. Varmista, että sairaala tai muu viranomainen tietää tulkkaustarpeesi.

 

Viittomakielen tulkit kaikkiin tilanteisiin

Viittomakielen tulkkimme ovat tulkkauksen ja viestinnän ammattilaisia. Tulkkimme toimivat ammattitaidolla erilaisissa tulkkaustilanteissa: virastoissa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, työelämässä, opiskelussa, harrastuksissa, juhlissa, seminaareissa, teatterissa, kursseilla ja leireillä.

Tulkkimme valmistautuvat työhönsä huolella ja tekevät parhaansa, että tulkkaus on sujuvaa, laadukasta ja luotettavaa. Tulkit ovat vaitiolovelvollisia ja noudattava viittomakielen tulkin ammattisäännöstöä. Pyrimme huomioimaan aina asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet, joten kerrothan niistä tulkille ennen tulkkaustilannetta.

Tutustu tulkkiisi.

Viittomakielen tulkkaus Pohjois-Suomesta ja Keski-Pohjanmaalta koko Suomen alueelle

Viittoen Oy:n viittomakielen tulkit toimivat pääsääntöisesti Pohjois-Suomessa, lähtöpaikkoina Oulu tai Rovaniemi ja Pohjanmaalla lähtöpaikkana Kokkola. Viittomakielen tulkit kulkevat kuitenkin koko Suomen alueella ja ulkomailla, missä ikinä tulkkia tarvitset. Viittomakielen etätulkkaukseen käytämme Teams-sovellusta.

Palvelemme kaikkia asiakkaita, kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Olemme mahdollisuuksien mukaan käytettävissä myös hätätilanteissa, mikäli Kelan välityskeskus on kiinni.

Siirry yhteystietoihin ja kysy lisää tulkkauspalvelusta!