Sujuvaa vuorovaikutusta viittomakielellä

Koulutuskokonaisuus antaa mahdollisuuden päästä tutustumaan suomalaiseen viittomakieleen. Käymme yhdessä läpi viittomakielen rakentumista yksittäisestä viittomasta aina kokonaiseen viittomakieliseen ilmaisuun. Pitäen sisällään mm. viittoman rakenneosat ja viittomakielen kielioppialueet. Lisäksi tutustumme kieliyhteisön kulttuurillisiin piirteisiin. Näiden myötä osallistuja saa konkreettisia vinkkejä, kuinka voi kehittää omaa kielenkäyttöään ja vuorovaikutustaitojaan viittomakieltä omaksuvien lasten, viittomakieltä tai tukiviittomia käyttävien henkilöiden kanssa.

Kenelle: vanhemmille tai lasten parissa työskenteleville eri ammattiryhmille. Esimerkiksi opetustyön ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, sekä puhe- ja toimintaterapeuteille. Koulutus soveltuu myös sosiaali- ja terveysalan työntekijöille tai erilaista kuntoutustyötä tekeville ja asiakaspalvelussa oleville henkilöille.
Kesto: räätälöidään ryhmän tarpeisiin
Sisältö: räätälöidään ryhmän tarpeisiin

 

Kysy lisää Sujuvaa vuorovaikutusta viittomakielellä -koulutuksesta