Viittomakielen tulkkaus

Viittomakielen tulkkaus on tarkoitettu kuuroille, kuulovammaisille ja kuulonäkövammaisille asiakkaille. Viittomakielen tulkkimme mahdollistavat eri tilanteissa kaikkien osapuolten tasavertaisen kommunikoinnin ja osallistumisen.

Voit käyttää viittomakielen tulkkausta kaikissa kommunikointia vaativissa tilanteissa, kuten esimerkiksi asioinnissa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Viittomakielen tulkkaus

Viittomakielen tulkkaus on ilmainen, lakiin perustuva oikeus

Jos tarvitset viittomakielen tulkkia, sinulla on lakisääteinen oikeus saada tulkkausta ilmaiseksi. Tulkkauksen maksaa joko Kela tai viranomainen, tulkkaustilanteesta riippuen.

Kun tarvitset viittomakielen tulkkia työhön, opiskeluun, asiointiin ja vapaa-ajalle, ota yhteyttä Kelan vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukseen. Välityskeskus hankkii sinulle viittomakielen tulkin tarvitsemaasi tilanteeseen.

Jos saat kutsun viranomaisen luo tai tarvitset viranomaispalveluja, ota viranomaiseen yhteyttä ja kerro että tarvitse tulkkia, niin viranomainen tilaa tulkin tapaamiseenne.

Mikäli tarvitset viittomakielen tulkkia hätätilanteeseen ja Kelan välityskeskus on kiinni, voit ottaa suoraan yhteyttä tulkkiin. Viittoen Oy:n hätätulkkausta voit kysyä soittamalla tai laittamalla viestiä numeroon 044 368 8868.

Viittomakielen tulkkauspalvelu on henkilökohtaista

Viittomakielen tulkkimme ovat tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ammattilaisia. Tulkit noudattavat työssään ammattieettisiä sääntöjä. Tulkkaus on yksilöllistä ja huomioi jokaisen asiakkaan kommunikointitavan.

Tulkkien työkieliä ovat suomi – suomalainen viittomakieli, englanti – suomalainen viittomakieli ja kansainvälinen viittominen.

Viittomakielen tulkkausta Pohjois-Suomesta ja Pohjanmaalta koko Suomen alueelle, myös etänä

Työskentelemme pääasiassa Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla (lähtöpaikkoina Oulu ja Kokkola). Tulkkimme voivat palvella kuitenkin kaikkialla Suomessa ja työskentelemme tarvittaessa myös ulkomailla. Viittomakielen etätulkkaukseen käytämme esimerkiksi Teams-sovellusta, joka mahdollistaa luotettavan ja reaaliaikaisen videoyhteyden sijaintiriippumattomasti.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös hätätilanteissa, mikäli Kelan välityskeskus on kiinni.