Viittomakielen tulkkaus

Viittomakielen tulkkaus on tarkoitettu kuuroille, kuulovammaisille ja kuulonäkövammaisille asiakkaille.

Viittomakielen tulkkimme mahdollistavat tilanteessa kaikkien osapuolten tasavertaisen kommunikoinnin ja osallistumisen.

Voit käyttää viittomakielen tulkkausta kaikissa tilanteissa, esimerkiksi asiointiin, työelämässä ja vapaa-ajalla.

 

Viittomakielen tulkkauspalvelu on ilmainen, lakiin perustuva oikeus

Jos tarvitset viittomakielen tulkkia, sinulla on lakisääteinen oikeus saada tulkkausta ilmaiseksi. Tulkkauksen maksaa joko Kela tai viranomainen.

Kela järjestää sinulle kirjoitustulkkauksen työhön, opiskeluun, asiointiin ja vapaa-ajalle. Ota yhteyttä Kelan vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukseen.

Kun saat kutsun viranomaisen luo, ota viranomaiseen yhteyttä ja kerro, että tarvitse tulkkia, niin viranomainen tilaa tulkin tapaamiseen.

 

Viittomakielen tulkkauspalvelu on henkilökohtaista

Tulkkimme ovat tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ammattilaisia. Tulkit noudattavat työssään ammattieettisiä sääntöjä. Tulkkaus on yksilöllistä ja huomioi jokaisen asiakkaan kommunikointitavan.

Tulkkien työkieliä ovat suomi – suomalainen viittomakieli, englanti – suomalainen viittomakieli ja kansainvälinen viittominen.

TUTUSTU TULKKIISI

Viittomakielen tulkkaus Pohjois-Suomesta ja Pohjanmaalta koko Suomen alueelle

Työskentelemme pääasiassa Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla (lähtöpaikkoina Oulu, Rovaniemi ja Kokkola). Tulkkimme voivat palvella kuitenkin kaikkialla Suomessa. Työskentelemme tarvittaessa myös ulkomailla. Viittomakielen etätulkkaukseen käytämme Teams-sovellusta.

Voit ottaa meihin yhteyttä myös hätätilanteissa, mikäli Kelan välityskeskus on kiinni.

OTA YHTEYTTÄ, KYSY LISÄÄ JA TILAA TULKKI!