Tulkkausta, kommunikaatio-ohjausta ja kommunikaatio-opetusta tasavertaiseen kommunikointiin

Monipuoliset tulkkauspalvelut, kommunikaatio-opetus ja kommunikaatio-ohjaus edistävät sujuvaa kommunikointia

Viittoen Oy:ssä työskentelee tulkkauksen ammattilaisia. Meillä on vankka ja monipuolinen kokemus. Palvelemme sujuvasti ja luotettavasti.

Tarjoamme viittomakielen tulkkausta, viitotun puheen tulkkausta, kirjoitustulkkausta sekä tulkkausta kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille asiakkaille. Otamme huomioon yksilölliset tarpeet ja erilaiset kommunikointikeinot.

Tulkkauspalveluiden lisäksi tarjoamme kommunikaatio-ohjausta sekä kommunikaatio-opetusta. Järjestämme tilauksesta myös koulutusta ja konsultaatiota. Niiden aiheita voivat olla esimerkiksi tulkkauspalvelut, kommunikointi ja eri asiakasryhmien kohtaaminen.

Luotettava tulkkauspalveluiden kumppani

Viittoen Oy on Kelan hyväksymä tulkkauspalvelujen tuottaja. Tuotamme lakisääteisiä tulkkauspalveluja myös muille tahoille.

Yhteistyökumppaneitamme ovat esimerkiksi kunnat, sairaalat, seurakunnat, oppilaitokset ja yritykset. Palvelemme heidän kauttaan henkilöasiakkaita, joille tulkkauspalvelut ovat yleensä ilmaisia.

Työskentelemme pääasiassa Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla (lähtöpaikkoina Rovaniemi, Oulu ja Kokkola). Tulkkimme voivat palvella kuitenkin kaikkialla Suomessa missä tulkkia tarvitaan. Työskentelemme tarvittaessa myös ulkomailla.

Etätulkkaus toimii kaikkialla maailmassa internetin välityksellä. Käytämme etätulkkaukseen Teams-sovellusta tai kirjoitustulkkaukseen kehitettyä Egala Etäkitu ohjelmistoa. Etätulkin saatte nopeasti ja turvallisesti.

 

Saavutettavaa palvelua

Viittoen Oy on kehittänyt Egala-palvelut, että kommunikointi erilaisten asiakkaiden kanssa olisi sujuvampaa. Palvelustamme asiakas saa tekstitetyn tuen puheelle.

Kaikki hyötyvät selkeämmästä kielestä, erityisesti he kenellä on vaikeuksia kuulla tai ymmärtää puhuttua kieltä. Yli miljoona suomalaista tarvitsee erityisen selkeitä, kielellisesti saavutettavia palveluita.

Egala-palvelut Selkotuki ja Tekstituki auttavat haasteellisissa palvelutilanteissa. Egala-palveluiden avulla yrityksenne varmistaa, että osapuolet ymmärtävät toisiaan. Egala-palvelut tukevat kaikkia asiakasryhmiä Suomessa ja ulkomailla.

Palvelut henkilöasiakkaille

Palvelut viranomaisille ja yrityksille