Kommunikaatio-opetus ja ohjauspalvelut

Opetusta ja ohjausta
kommunikointiin

Tarjoamme viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien opetusta sekä kuvakommunikaatio-ohjausta. Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen tavoitteena on löytää asiakkaalle ja hänen lähi-ihmisilleen yhteinen ja tasavertainen kieli tai kommunikaatiotapa, koska kaikilla on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi.

Voit käyttää tulkkia esimerkiksi asioiden hoitamisessa, harrastuksissa, leirillä, kerhoissa sekä työssä ja opiskelussa. Puhetulkki varmistaa, että sinä voit osallistua keskusteluihin tasa-arvoisesti muiden ihmisten kanssa ja päättää sinua koskevista asioista.

Tulkkimme ovat ammattilaisia, vaitiolovelvollisia ja puolueettomia. Ammattieettiset säännöt ohjaavat tulkin työtä.

Kommunikaatio-ohjaus auttaa sopivien kommunikointikeinojen löytämisessä sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttöönotossa. Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on oppia viittomaan tukiviittomia puheen tukena käyttäen tai viitottua puhetta suomen kielen mukaisesti viittoen.

Ohjaus ja ohjaus tapahtuu erilaisissa arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, palvelukodeissa sekä erilaisissa asioimistilanteissa. Kommunikaatio-opettajamme ja -ohjaajamme ovat viittomakielen tulkkeja tai puhevammaisten tulkkeja sekä kommunikaatio-ohjauksen kokeneita ammattilaisia.

Viittoen Oy tarjoaa kommunikaatio-opetusta
ja -ohjausta Pohjanmaalta
ja Pohjois-Pohjanmaalle

Työskentelemme pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla. Tarvittaessa opettajat ja ohjaajat ovat käytettävissä siellä missä asiakkaasi tarvitsevat apua, tukea tai ohjausta kommunikointiin. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla tarjoamme ohjausta ja tukiviittomien opetusta myös ruotsiksi. Opetusta ja ohjausta on mahdollista toteuttaa myös etänä.