Puhevammaisten tulkkaus

 

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Jos sinun on vaikea tuottaa tai ymmärtää puhetta, voit saada puhevammaisille tarkoitettua tulkkauspalvelua. Sinulla pitää olla jokin keino kommunikoida ja ilmaista omaa tahtoasi kaikissa tilanteissa.

Puhevammaisten tulkki auttaa kommunikoinnissa ja ymmärtämisessä. Puhetulkki voi selventää epäselvää puhetta keskustelukumppanille tai tulkata viestisi puheeksi. Tulkki voi myös auttaa kommunikoinnin apuvälineiden käytössä.

Voit käyttää tulkkia esimerkiksi asioiden hoitamisessa, harrastuksissa, leirillä, kerhoissa sekä työssä ja opiskelussa. Puhetulkki varmistaa, että sinä voit osallistua keskusteluihin tasa-arvoisesti muiden ihmisten kanssa ja päättää sinua koskevista asioista.

Tulkkimme ovat ammattilaisia, vaitiolovelvollisia ja puolueettomia. Ammattieettiset säännöt ohjaavat tulkin työtä.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu on ilmainen, lakiin perustuva oikeus

Jos sinulla on puhevamma, sinulla on lakiin perustuva oikeus saada tulkkausta ilmaiseksi. Tulkkauksen maksaa joko Kela tai viranomainen.

Kela järjestää sinulle tulkkauksen työhön, opiskeluun, asiointiin ja vapaa-ajalle. Ota yhteyttä Kelan vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukseen.

Jos tarvitset tulkkausta esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa tai jonkun muun viranomaisen kanssa asioidessasi, heidän velvollisuutensa on järjestää tulkkaus.

Kun saat kutsun viranomaisen luo, ota viranomaiseen yhteyttä ja kerro, että tarvitset tulkkia, niin viranomainen tilaa puhevammaisten tulkin tapaamiseen.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu on henkilökohtaista

Puhevammaisten tulkki ottaa huomioon juuri sinun keinosi kommunikoida. Puhetulkki voi selventää epäselvää puhetta, käyttää selkokieltä tai viittomia puheen tukena.

Tulkki tulkkaa ilmeitä, eleitä ja kehonkieltä. Puhetulkki voi tulkata tai selventää kirjoitettua tekstiä puheeksi. Tulkki voi käyttää apuna piirtämistä tai kirjoittamista.

Puhevammaisten tulkki auttaa myös kommunikoinnin apuvälineiden käytössä. Hän voi tulkata apuvälineellä, kuvilla, merkeillä tai blisskielellä muodostamasi viestin puheeksi.

Tulkki auttaa myös lomakkeiden ja kirjeiden kirjoittamisessa ja niiden sisällön selventämisessä.

TUTUSTU VIITTOEN OY:N PUHEVAMMAISTEN TULKKEIHIN

Puhevammaisten tulkkaus Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle

Työskentelemme pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Tulkkimme voivat palvella kuitenkin kaikkialla Suomessa.

Työskentelemme tarvittaessa myös ulkomailla. Voit ottaa meihin yhteyttä myös hätätilanteissa, mikäli Kelan välityskeskus on kiinni.

OTA YHTEYTTÄ, KYSY LISÄÄ JA TILAA PUHEVAMMAISTEN TULKKI!