Tulkkauspalvelut viranomaisille ja yrityksille

Viranomaisille ja yrityksille tarjoamme kielellisesti saavutettavia ja yhdenvertaisia asiakaspalvelutilanteita. Mahdollistamme sujuvan kommunikoinnin kaikissa kohtaamisissa.

Viittoen Oy:n tulkit ovat kommunikoinnin ja tulkkauksen koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia. Tulkin tehtävä on varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Tulkki on puolueeton ja vaitiolovelvollinen. Tulkin työtä ohjaavat ammattieettiset säännöt.

Lakisääteiset tulkkauspalvelut


Lain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tarjoamme teille viittomakielen tulkkaustakirjoitustulkkausta ja puhevammaisten tulkkausta asiakas- ja sidosryhmätilaisuuksiinne Pohjalaismaakunnissa ja Pohjois-Suomessa. Etätulkkausta tarjoamme kaikkialle Suomeen.

Viittoen Oy on Kelan hyväksymä tulkkauspalvelujen tuottaja. Tuotamme lakisääteisiä tulkkauspalveluja myös muille yrityksille ja viranomaisille yhdenvertaisiin palvelutilanteisiin. Kuulovammaisella, kuulonäkövammaisella ja puhevammaisella asiakkaallanne on oikeus saada maksutonta tulkkausta lakiin perustuen:

Etätulkki nopeasti ja edullisesti
minne tahansa maailmassa

Etäpalvelun avulla tulkki voi olla mukana missä tahansa tilanteessa, ilman lähikontaktia tai kohteeseen siirtymisen viivettä. Helppokäyttöinen Etäkitu-etäkirjoitustulkkauspalvelu täyttää lakisääteiset velvoitteenne kustannustehokkaasti, kun maksatte vain tulkkauksesta, ette tulkin matkakuluista. Kirjoitustulkkauspalvelua tarjoamme etänä koko Suomeen ja ulkomaille.

Viittoen Oy on kehittänyt yritysten ja viranomaisten käyttöön tarkoitetun digitaalisen EGALA-palveluperheen tukemaan saavutettavuutta ja haasteellisia palvelutilanteita sekä ennaltaehkäisemään vaativampia palvelutarpeita ja kustannusten kasvua. EGALA-palveluperheen palvelut Selkotuki ja Tekstituki on tarkoitettu kommunikaation tueksi asiakaspalvelutilanteisiin, koska saavutettavia palveluita tarvitsee yli miljoona suomalaista ja selkokielestä hyötyisi 20-25 % väestöstä. Lisäksi kuulonalenema on noin 800 000 suomalaisella ja kommunikoinnin haasteita saattaa ilmetä meillä jokaisella eri elämäntilanteissa.

Mahdollista saavutettavat
kohtaamiset ympäri Suomen

Kun haluat tarjota asiakkaillesi tai sidosryhmälle kielellisesti saavutettavan asiakaspalvelutilanteen, webinaarin, seminaarin, koulutuksen tai tiedotustilaisuuden, suunnitellaan se yhdessä.