Kommunikaatio-opetus

Uutta kommunikointikeinoa oppimassa

Kommunikaatio-opetus tarkoittaa esimerkiksi tukiviittomien, viitotun puheen tai viittomakielen opetusta asiakkaalle ja hänen lähi-ihmisilleen. Tavoitteena on, että kaikille löytyy yhteinen, tasavertainen keino kommunikoida.

Palvelemme kaikkia, jotka haluavat oppia kommunikoimaan paremmin. Asiakkaita ovat eri-ikäiset kuulovammaiset, kuulonäkövammaiset, puhevammaiset sekä heidän perheenjäsenensä ja muut lähi-ihmiset.

Kuvituskuvake - Kommunikaatio-opetus

Tarjoamme viittomakielen, viitotun puheen, tukiviittomien koulutuksia sekä kuvakommunikaation opetusta. Toimiva ja sujuva kommunikointi vaatii ahkeraa opettelua ja harjoittelua, aivan kuten minkä tahansa muunkin uuden kielen oppiminen.

Opetuksesta vastaa aina ammattitaitoinen, koulutettu viittomakielen tulkki tai puhevammaisten tulkki. Kommunikaatio-opettajamme ovat vaitiolovelvollisia ja ammattieettiset säännöt ohjaavat heidän työtään.

Tutustu koulutuksiimme!

Kommunikaatio-opetus on ilmaista sopeutumisvalmennusta

Kommunikoinnissa apua tarvitsevan henkilön kotikunta myöntää ja maksaa kommunikaatio-opetuksen tarpeen mukaan. Esimerkiksi puheterapeutti voi suositella kommunikaatio-opetusta, ja suosituksen jälkeen kartoitetaan opetuksen mahdollisuus. Lisätietoja kommunikaatio-opetuksen saamisesta voi kysyä oman kotikunnan vammaispalvelun työntekijältä.

Kun kunta antaa myönteisen päätöksen kommunikaatio-opetuksesta, on se asiakkaalle ilmaista. Kommunikaatio-opettaja ottaa yhteyttä ja sopii ensimmäisen tapaamisen, jonka jälkeen varsinainen opetus voi alkaa. Kommunikaatio-opetus suunnitellaan ja toteutetaan aina tapauskohtaisesti räätälöiden. Jokaisen asiakkaan tilanne, tarpeet ja opetuksen laajuus ovat yksilöllisiä.

Kommunikaatio-opetus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäopetuksena. Opetuspaikka voi olla esimerkiksi perheen koti, päiväkoti tai työpaikka.

Viittoen Oy tarjoaa kommunikaatio-opetusta Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa

Työskentelemme pääasiassa Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla, kuten Oulun, Rovaniemen ja Kokkolan seudulla. Tarvittaessa opettajat tulevat luoksesi sinne missä sinä tarvitset apua, tukea tai ohjausta.

Ota rohkeasti yhteyttä!