Kommunikaatio-opetus

Kuvituskuvake - Kommunikaatio-opetusKun henkilö itse ja hänen läheisensä haluavat oppia kommunikoimaan paremmin, löytyy avuksi kommunikaatio-opetus. Tiiviissä yhteistyössä toteutettu opetus varmistaa, että henkilöllä ja hänen läheisillään tai avustajallaan on yhteinen, tasavertainen kommunikointikeino – yhteinen kieli. Mahdollisimman toimiva ja sujuva kommunikointi vaatii ahkeraa opettelua, harjoittelua ja eri tilanteiden läpikäymistä, aivan kuten minkä tahansa muunkin uuden kielen oppiminen.

Tarjoamme yksilöllisiin tarpeisiin mukautuen tukiviittomien opetusta, kuvakommunikaatiota, viitotun puheen tai viittomakielen opetusta. Kommunikaatio-opetus suunnitellaan ja toteutetaan aina tapauskohtaisesti räätälöiden, sillä jokaisen tilanne, tarpeet ja sen myötä opetuksen laajuus on yksilöllistä.

Kommunikaatio-opetus on usein kuntoutusta täydentävä palvelu tai osa sopeutumisvalmennusta, jotka järjestetään sosiaali- tai terveydenhuollon kautta. Suositus kommunikaatio-opetukseen voi tulla esimerkiksi puheterapeutilta.

Kommunikaatio-opetus yksilö- tai ryhmäopetuksena Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla

Kommunikaatio-opetus voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäopetuksena. Opetuspaikka voi olla esimerkiksi perheen koti, päiväkoti tai työpaikka. Järjestämme säännöllisesti opetusta myös kansalaisopistoissa. Opetuksesta vastaa aina tarvittavaan kommunikointitapaan koulutettu tulkki.

Kun asiakas on saanut maksusitoumuksen kommunikaatio-opetukseen, Viittoen Oy hoitaa ammattitaidolla kaiken muun. Opettajamme toimivat Pohjois-Suomessa lähtöpaikkoina Oulu ja Rovaniemi sekä Pohjanmaalla lähtöpaikkana Kokkola.

Kuntien edustajat, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja pyytäkää kilpailukykyinen tarjous!