Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisterija tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Viittoen Oy, Silkkitie 5, 67300 Kokkola.

Y-tunnus 2796991-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Piia Nuolioja, 044 368 8868, piia.nuolioja@viittoen.fi

Rekisterin nimi

Viittoen Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen sekä tulkkausten, opetusten ja ohjausten toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tarvittaessa laskutusosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakassuhteet, asiakkaan itse antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto Ei manuaalista aineistoa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot Pääsynhallinnalla suojattu järjestelmä.