Maija Rautakoski


Viittomakielen tulkkina vuodesta 2020 alkaen

Lähtökunta Oulu

044 743 8593
maija.rautakoski@viittoen.fi

Koulutus

 • Viittomakielen tulkki AMK 2020
 • Kuurosokeille tulkkaus 2020
 • Kuuroutuneille ja huonokuuloisille tulkkaus 2020

Asiakasryhmät

 • Viittomakieliset
 • Kuulonäkövammaiset
 • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

 • Suomi
 • Suomalainen viittomakieli
 • Suomen kielen mukaan viitottu puhe
 • Kuulonäkövammaisen tulkkausmenetelmät, opastus, kuvailu, haptiisit ja sosiaaliset pikaviestit

Erityisosaamisalueet

 • Käsityöt, luonto ja retkeily, hengelliset tilaisuudet

Maija on Kelan hyväksymä tulkki 2024

 • Kuulovammaisten tulkkaus
 • Kuulonäkövammaisen tulkkaus