Mirva Kittilä

Puhevammaisten tulkkina 2020 alkaen

Kirjoitustulkkina vuodesta 2005 alkaen

Kommunikaatio-ohjaajana 2005 alkaen

Koulutuskoordinaattori

Lähtökunta Liminka

044 727 9072
mirva.kittila@viittoen.fi

Koulutus

 • Kirjoitustulkki AMK 2020
 • Puhevammaisten tulkki 2020
 • Tulkkaus kuurosokealle asiakkaalle 2017
 • Kirjoitustulkki 2005
 • Viittomakielen ohjaaja 2005

Asiakasryhmät

 • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
 • Kuulonäkövammaiset
 • Näkövammaiset
 • Puhevammaiset
 • Erilaisia kielellisiä haasteita omaavat

Tulkkauskielet- ja menetelmät

 • Suomi
 • Kirjoitustulkkaus kuulovammaisille ja kuulonäkövammaisille
 • Sosiaaliset pikaviestit, haptiisit, kuvailu ja opastus kuulonäkövammaisille
 • Puhevammaisten asiakkaiden tarvitsemat puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät

Erityisosaaminen

 • Opiskelutulkkaus, seminaarit, teatteri
 • Kuurosokeiden kommunikaatiomenetelmät puhuen ja viittoen
 • Opastus ja kuvailu näkövammaisille
 • Kommunikaatio-ohjaus
 • Etäkirjoitustulkkaus

Mirva on Kelan hyväksymä tulkki sopimuskaudella 2021-2024

 • Puhevammaisten tulkkaus
 • Kirjoitustulkkaus kuulovammaisille (lisäostoehto)
 • Kirjoitustulkkaus kuulonäkövammaisille (lisäostoehto)
 • Etätulkkaus