Mirva Kittilä

Puhevammaisten tulkkina 2020 alkaen

Kirjoitustulkkina vuodesta 2005 alkaen

 

Lähtökunta Liminka

044 727 9072
mirva.kittila@viittoen.fi

Koulutus:

 • Puhevammaisten tulkki 2020
 • Tulkkaus kuurosokealle asiakkaalle 2017
 • Kirjoitustulkki 2005
 • Viittomakielen ohjaajan koulutus, suuntautuminen kuurosokeisiin asiakkaisiin 2005

Asiakasryhmät:

 • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
 • Kuulonäkövammaiset
 • Näkövammaiset
 • Puhevammaiset
 • Erilaisia kielellisiä haasteita omaavat

Tulkkauskielet- ja menetelmät:

 • Suomi
 • Kirjoitustulkkaus kuulovammaisille ja kuulonäkövammaisille
 • Sosiaaliset pikaviestit, haptiisit, kuvailu ja opastus kuulonäkövammaisille
 • Puhevammaisten asiakkaiden tarvitsemat puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät

Erikoisosaamisalueet:

Opiskelutulkkaus, seminaarit, teatteri.

Kuurosokeiden kommunikaatiomenetelmät puhuen ja viittoen.

Opastus ja kuvailu näkövammaisille.

Kommunikoinnin ohjaus.

Etäkirjoitustulkkaus.