Mirva Kittilä

Kirjoitustulkkina vuodesta 2005 alkaen

Lähtökunta Liminka

044 727 9072
mirva.kittila@viittoen.fi

Koulutus:

  • Tulkkaus kuurosokealle asiakkaalle 2017
  • Kirjoitustulkki 2005
  • Viittomakielen ohjaajan koulutus, suuntautuminen kuurosokeisiin asiakkaisiin 2005

Asiakasryhmät:

  • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
  • Kuulonäkövammaiset
  • Näkövammaiset
  • Erilaisia kielellisiä haasteita omaavat

Tulkkauskielet- ja menetelmät:

  • Suomi
  • Kirjoitustulkkaus kuulovammaisille ja kuulonäkövammaisille
  • Sosiaaliset pikaviestit, haptiisit, kuvailu ja opastus kuulonäkövammaisille

Erikoisosaamisalueet:

Opiskelutulkkaus, seminaarit, teatteri.

Kuurosokeiden kommunikaatiomenetelmät puhuen ja viittoen.

Opastus ja kuvailu näkövammaisille.

Kommunikoinnin ohjaus.

Etäkirjoitustulkkaus.