Piia Nuolioja

Viittomakielen tulkkina, kirjoitustulkkina ja kommunikaatio-opettajana vuodesta 2003 alkaen

Puhevammaisten tulkkina ja kommunikaatio-ohjaajana 2020 alkaen

Toimitusjohtaja

Lähtökunta Kokkola

044 368 8868
piia.nuolioja@viittoen.fi

piia-nuolioja

Koulutus

 • Tradenomi ylempi AMK 2021
 • Kommunikaatio-ohjaaja ja puhevammaisten tulkki AMK 2020
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2018
 • Yrittäjän ammattitutkinto 2016
 • Kuurosokeille ja kuuroutuneille tulkkaus 2015
 • Viittomakielen tulkki AMK 2003
 • Pedagogiset suuntautumisopinnot 2003
 • Kirjoitustulkki AMK 2003

Asiakasryhmät

 • Viittomakieliset
 • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
 • Kuulonäkövammaiset
 • Puhevammaiset
 • Erilaisia kielellisiä haasteita omaavat

Tulkkauskielet- ja menetelmät

 • Suomi
 • Suomalainen viittomakieli
 • Suomen kielen mukaan viitottu puhe
 • Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät, haptiisit ja sosiaaliset pikaviestit
 • Puhevammaisten asiakkaiden tarvitsemat puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät

Erityisosaaminen

 • Kasvatustiede, erityispedagogiikka, rakentaminen, yrittäjyys, hengelliset tilaisuudet
 • Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

Piia on Kelan hyväksymä tulkki sopimuskaudella 2021-2024

 • Kuulovammaisten tulkkaus
 • Kuulonäkövammaisten tulkkaus
 • Kirjoitustulkkaus kuulonäkövammaisille
 • Etätulkkaus

Julkaisut