Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi -verkkokoulutus

Verkkokoulutuksesta saat tietoa ja käytännön vinkkejä puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikaatiosta. Erilaisten kommunikoinnin keinojen hyödyntäminen arkipäivän tilanteissa.

Kenelle: kaikille, jotka ovat kiinnostuneita puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista
Kesto: 10 tuntia (esimerkiksi kaksi viiden (2x5h) oppitunnin mittaista päivää)
Sisältö: kurssilla tutustutaan puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Saat tietoa ja käytännön vinkkejä kommunikoinnista, vuorovaikutuksesta ja menetelmistä. Kurssi sisältää paljon ideoita, innostusta ja motivaatiota puhetta tukevaan kommunikointiin.

Päivä I
Mitä kommunikointi on? Vuorovaikutus ja asenteet.
Ensitietoa puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä
Toiminnanohjaus
Käytännön vinkkejä ja ideoita kommunikointiin ja vuorovaikutukseen
Tukiviittomat: viittomat, ilmeet ja eleet. Arkipäivän toimintoihin liittyviä viittomia.

Päivä II
Vinkkejä ja ideoita kuvakommunikaatioon
Arjen strukturointi
Harjoitteluideoita ja vinkkejä käytäntöön soveltamiseen
Tukiviittomat: arkipäivän toimintoihin liittyviä viittomia
Yhteenveto ja kertaus