Riitta Lahti

Kirjoitustulkkina vuodesta 2012 alkaen

Lähtökunta Kokkola

044 727 9071
riitta.lahti@viittoen.fi

riitta-lahti

Koulutus

  • Kirjoitustulkki AMK 2012
  • Terveydenhuollon sihteeri 1996

Asiakasryhmät

  • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

  • Suomi
  • Kirjoitustulkkaus kuulovammaisille

Erityisosaaminen

  • Asioimistulkkaus – erityisesti terveydenhuollon tilanteet, teatteri, kurssit
  • Valjastulkkaus

Riitta on Kelan hyväksymä tulkki sopimuskaudella 2021-2024

  • Kirjoitustulkkaus kuulovammaisille
  • Etätulkkaus