Saara-Lotta ”Penni” Laukkanen

Viittomakielen opettaja

 

Lähtökunta Kokkola

saara-lotta.laukkanen@viittoen.fi

 

Asiakasryhmät

  • Viittomakieliset
  • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
  • Opetusasiakkaat

 

Opetuskielet- ja menetelmät

  • Suomalainen viittomakieli (äidinkieli)
  • Suomen kielen mukaan viitottu puhe
  • Tukiviittomat

 

Erityisosaaminen

  • Kasvatustiede, luokanopettaja
  • Perhe- ja ryhmäopetukset – viittomakieli, viitottu puhe ja tukiviittomat
  • VIKKE-hankkeen työntekijä (https://vikke.nmi.fi/). Opetustyön yhteydessä pätevyys lasten suomalaisen viittomakielen taidon arviointiin
  • Viittomakielisten videoiden tekstittäminen