Saara-Lotta ”Penni” Laukkanen

Viittomakielen opettaja
Kasvatustieteen maisteri

Lähtökunta Kokkola

saara-lotta.laukkanen@viittoen.fi

saara-lotta-laukkanen

Asiakasryhmät

  • Viittomakieliset
  • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
  • Opetusasiakkaat

Opetuskielet- ja menetelmät

  • Suomalainen viittomakieli (äidinkieli)
  • Suomen kielen mukaan viitottu puhe
  • Tukiviittomat

Erityisosaaminen

  • Kasvatustiede, luokanopettaja
  • Perhe- ja ryhmäopetukset – viittomakieli, viitottu puhe ja tukiviittomat
  • Opetustyön yhteydessä pätevyys lasten suomalaisen viittomakielen taidon arviointiin (https://vikke.nmi.fi/)
  • Viittomakielisten videoiden tekstittäminen