Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on oppia viittomaan

Kommunikaatio-opetus tarkoittaa tukiviittomien tai viitotun puheen opetusta asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen. Tavoitteena on, että kaikille löytyy yhteinen, tasavertainen keino kommunikoida. Toimiva ja sujuva vuorovaikutus viittoen vaatii uuden oppimista ja harjoittelua, aivan kuten minkä tahansa uuden kielen oppiminen.

Palvelemme kaikkia, jotka haluavat oppia viittomaan ja kommunikoimaan paremmin. Asiakkaita ovat eri-ikäiset kuulovammaiset, kuulonäkövammaiset, puhevammaiset sekä heidän perheenjäsenensä ja muut lähi-ihmiset.

Opetuksen toteuttaa aina koulutettu ja kokenut viittomakielen tulkki tai puhevammaisten tulkki lähi- tai etäopetuksena.

Kommunikaatio-ohjaus auttaa tasavertaisen kommunikoinnin saavuttamisessa

Kommunikaatio-ohjaus auttaa sopivien kommunikointikeinojen löytämisessä sekä kommunikoinnin apuvälineiden esimerkiksi kuvien, kansion tai tabletin käyttöönotossa. Tavoitteena on, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.

Palvelemme kaikkia, joilla on haasteita kommunikoinnissa, kielen ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Asiakkaita ovat eri-ikäiset kuulovammaiset, kuulonäkövammaiset, puhevammaiset sekä heidän perheenjäsenensä ja muut lähi-ihmiset.

Kommunikoinnin ohjaus tapahtuu erilaisissa arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa, työpaikalla, palvelukodeissa sekä erilaisissa asioimistilanteissa. Ohjaus voidaan toteuttaa myös etänä.

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on ilmaista sopeutumisvalmennusta

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on vammaispalvelulain perusteella myönnettävää sopeutumisvalmennusta, jonka tavoitteena on löytää jokaiselle tasavertainen mahdollisuus kommunikoida. Kun havaitaan tarve puhetta tukeville ja korvaaville kommunikointikeinoille, kannattaa ottaa yhteyttä oman hyvinvointialueen vammaispalvelun työntekijään, joka tekee päätöksen opetuksesta tai ohjauksesta.

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on ilmaista asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen. Maksusitoumuksen saatuaan Viittoen Oy:n kommunikaatio-opettaja tai -ohjaaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen tai nimettyyn lähi-ihmiseen ja sopii ensimmäisen tapaamisen. Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan asiakkaaseen ja lähipiiriin sekä kartoitetaan kommunikoinnin haasteita, tapeita ja toiveita opetukselle ja/tai ohjaukselle. Opetus ja ohjaus suunnitellaan aina yksilöllisesti, jokaisen tarpeita kuunnellen.

Kommunikaatio-opettajamme ja -ohjaajamme ovat ammattitaitoisia ja vaitiolovelvollisia. Ammattieettiset säännöt ohjaavat työtämme.

Korvaavien kommunikaatiomenetelmien ensiohjaus Soiten asiakkaille

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite tarjoaa lääkinnällisenä kuntoutuksena asiakkailleen korvaavien kommunikaatiomenetelmien ensiohjausta (max. 8 tuntia/asiakas) vuorovaikutuksen tueksi.

Ensiojauksen tavoitteena on sopivan kommunikaatiomenetelmän valinta, menetelmän käytön ohjaus, tukiviittomien ja/tai kuvien käytön ohjaus. Ensiohjauksena toteutetaan myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä myönnetyn kommunikaatiolaitteen käytön ohjaus ja yksilöllistäminen.

Ensiohjaus toteutetaan yleensä asiakkaan kotona, päiväkodissa tai muussa lähiympäristössä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Ensiohjauksia toteuttavat kommunikaatio-ohjaajat Leena Saunanen, Piia Nuolioja ja Riitta Björk.

Viittoen Oy tarjoaa kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle

Työskentelemme pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialeilla. Opetusta ja ohjausta voimme toteuttaa myös etänä.

Autamme mielellämme, ota yhteyttä!