Laura Tuuliainen

Puhevammaisten tulkkina vuodesta 2017 alkaen

Viittomakielen tulkkina vuodesta 2012 alkaen

 

Lähtökunta Oulu

044 727 9074
laura.tuuliainen@viittoen.fi

Koulutus:

 • Puhevammaisten tulkki 2017
 • Viittomakielen tulkki AMK 2012
 • Tulkkaus kuurosokealle asiakkaalle 2016

Asiakasryhmät:

 • Puhevammaiset
 • Viittomakieliset
 • Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
 • Kuulonäkövammaiset

Tulkkauskielet ja -menetelmät:

 • Suomi, englanti (keskitaso) ja saksa
 • Puhevammaisten asiakkaiden tarvitsemat puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät
 • Suomalainen viittomakieli
 • Suomen kielen mukaan viitottu puhe
 • Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät, opastus, kuvailu, haptiisit ja sosiaaliset pikaviestit

Erikoisosaamisalueet:

Musiikki, ratsastus, laskettelu, vaeltaminen.

Opiskelutulkkaus.

Kommunikaatio-ohjaus.